Μέγεθος: 120x110x50 χιλ
Βάρος: 250-350 γρ
Μέγεθος: 210x105x40 χιλ
Βάρος: 400-500 γρ
Μέγεθος: 230x125x45 χιλ
Βάρος: 600-800 γρ
Μέγεθος: 228x140x60 χιλ
Βάρος: 1000-1200 γρ